За подовите се грижи квалитетно одбрана екипа од повеќе мајстори кои имаат поминато обука во сите компании кои Спачва ги застапува во македонија. Специјализирани сме за монтажа и обработка на секаков тип на под.

Уникатна понуда: Стругање на подот без прашина. Користиме најнови машини за стругање на подот кои се дирекно поврзани со индустриска правосмукалка и со тоа не создаваме никаква прашина или било каков отпад во вашиот дом.