За монтажа на вратите се грижат надворешни соработници кои веќе долги години соработуваат со нашата компанија.

Монтажата се состои од целосно склопување , поставување и финално подесување и китирање на вратата. Нудиме монтажа на собни и влезни врати.