.

Локација и контакт информации

Спачва

Прима Промет - Скопје

Ул. Орце Николов бр. 79, 1000 Скопје, Македонија

Телефон/факс: +389 2 3239 925; +389 2 3230 744

Мобилен телефон: +389 75 255 254; +389 71 211 464

Електронска пошта: primapromet@yahoo.com

Контакт

Пополнете ја формата со потребните информации